RÓŻY WIATRÓW

Z końcem kwietnia Spółka nabyła prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym przy ulicy Róży Wiatrów w Lublinie, o powierzchni użytkowej 33,79 m2.

Cena transakcyjna została ustalona w wysokości 229.000 zł.

Inwestorzy, którzy przystępują do realizacji projektów z nami, mogą liczyć na stopy zwrotu między 14, a 28% w skali roku. Czas, w którym realizujemy każdy z projektów to okres ok. 4-6 miesięcy od zakupu do wygenerowania zysku.