Informacje dla Inwestora

Inwestowanie z PIRSB jest odpowiedzią na potrzeby indywidualne osób, które dotychczas miały możliwość współpracować z Polskim Instytutem Rozwoju Strategii Biznesowych w zakresie wsparcia ich firm i organizacji, a także osób tworzących naszą społeczność. Nasze doświadczenia umożliwiły stworzenie zyskownych i transparentnych rozwiązań, dostępnych dla Inwestorów posiadających zróżnicowany poziom zaawansowania kapitałowego

Obecnie w Polsce i za granicą, rynek zmaga się z kilkoma wiodącymi wyzwaniami. Niskie stopy procentowe, a tym samym znikome oprocentowanie depozytów bankowych, czy papierów rządowych. Inflacja, która bardzo intensywnie ogranicza siłę nabywczą. Skutki epidemii, która spowodowała, że inwestorzy poszukują bezpiecznych rozwiązań dla kapitału

Porównanie tempa wzrostu cen mieszkań i płac względem inflacji

źródło: NBP, GUS

Skuteczną odpowiedzią na powyższe uciążliwe realia jest rosnący nieustannie rynek mieszkaniowy, który nabiera na wartości, tak jak wynagrodzenia i płace Polaków. Jest to też jedna z efektywniejszych form inwestowania, która nadal generuje satysfakcjonujące stopy zwrotu. Ten właśnie rynek obraliśmy sobie za obszar zainteresowania

Bańka na rynku nieruchomości? Twarde dane: Indeks UBS (w pkt.)

źródło: https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/2021/global-real-estate-bubble-index.html

Wskazania rynkowe stosowane przez renomowane instytucje pokazują jasno, że rynek nieruchomości nad Wisłą jest w fazie stabilnego wzrostu, o bardzo niskim poziomie ryzyka wystąpienia „bańki”, a intencją obserwatorów wskazujących na istnienie obecnie tego zjawiska jest spekulacja. Na niskie ryzyko wpływa szybki wzrost wynagrodzeń, a także mała liczba mieszkań kupowanych na kredyt. Według danych NBP, 60-70% zakupów mieszkań finansowanych jest głównie przy użyciu własnych środków nabywcy

Prognoza wzrostu na 2022 – średnio ok. +10%: Średnie ceny ofertowe na rynku wtórnym

źródło: Morizon.pl

Według analiz NBP oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego nadal obserwować będziemy tendencję wzrostową w większości dużych miast na poziomie ok. 10%. Podwyżki cen związane będą głównie ze wzrostem kosztów deweloperów, w tym materiałów budowlanych, natomiast w mniejszym stopniu ze strony osób, które są zainteresowane zakupem. Wzrosty tym samym będą następowały, ale o mniejszej dynamice niż w roku 2021. Dopiero 2023 zgodnie z prognozami ma stanowić rok o znacznie wolniejszych zmianach na rynku, dlatego nadal w naszym zainteresowaniu pozostaje rynek dużych aglomeracji oraz inwestycje, które możemy realizować w krótkich okresach.

Stań się Inwestorem

Jeśli szukasz lepszego potencjału zwrotu dla swojego kapitału, to współpraca z nami jest jednym ze sposobów na lokowanie Twojego kapitału

Inwestorzy, którzy przystępują do realizacji projektów z nami, mogą liczyć na stopy zwrotu między 14, a 28% w skali roku. Czas, w którym realizujemy każdy z projektów to okres ok. 4-6 miesięcy od zakupu do wygenerowania zysku i realizowane są na rynku nieruchomości w Polsce

Każda transakcja wykonywana jest na nieruchomości, która od początkowego etapu prowadzenia przedsięwzięcia stanowi własność Spółki

3 kroki

Przed Tobą stoi możliwość dołączenia do PIRSB Inwestycje jako udziałowca i partnera Spółki

1. określ kapitał, który chcesz przeznaczyć na to, by dla Ciebie pracował,

2. zapoznaj się z możliwościami, które przynosi współinwestowanie z nami,

3. przejdźmy do formalności i zacznijmy pomnażać Twój kapitał

Aby zapytać o możliwości dołączenia do Grona Inwestorów, możesz wypełnić poniższy formularz

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić Ci więcej szczegółów na temat możliwości rozpoczęcia współpracy z nami jako Inwestor

Dane będą przetwarzane w zakresie opisanym powyżej na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na: https://www.pirsbinwestycje.pl/index.php/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/