O Nas

Wszyscy, którzy tworzą naszą organizację cechują się kompetencjami, doświadczeniem i etyką, która jest dla nas kluczowa. Każdy projekt inwestycyjny to wspólna praca oraz odpowiedzialność. Dzięki temu Inwestycje z PIRSB, charakteryzują się efektywnością i najwyższym standardem obsługi dla wszystkich Inwestorów

Robert Suszko

Prezes Zarządu

W spółce odpowiedzialny jest za współpracę i relację z Inwestorami kapitałowymi. CEO Polskiego Instytutu Rozwoju Strategii Biznesowych – organizacji, która transferuje przedsiębiorstwa na wyższe poziomy dojrzałości biznesowej oraz wspiera w opracowaniu strategii organizacyjno- finansowych. Sprawuje kontrolę nad efektywnością realizowanych inwestycji

Łukasz Kirchner

Członek Zarządu

Koordynuje procesy modernizacji i efektywność wykonania zleconych podwykonawcom prac budowlano-wykończeniowych. Odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych inwestycji. W jego rękach spoczywa proces sourcingu, przygotowania i realizacji przedsięwzięć pod względem technicznym

Tomasz Damian

Wspólnik, Koordynator

Odpowiada za nadzór w kwestiach prawnych oraz marketing prowadzonych przedsięwzięć. Wspiera działania Spółki pod względem rachunkowym i rozliczeniowym, czuwa nad porządkiem prawnym oraz organizacyjnym. Przeprowadza Inwestorów przez proces dołączenia do Grona Wspólników

Partnerzy PIRSB Inwestycje

Przy prowadzonych projektach współpracujemy stale:

  • z Kancelarią Notarialną Pani Notariusz Agnieszki Kuneckiej w Lublinie,
  • 3 ekipami budowlanymi,
  • 15 biurami nieruchomości, w tym: Big City Broker, Nieruchomości Północ, Loft, Geo Dom, Login House, Ochal, M3, Kwadrat, Panorama.

Spółka w 2022 będzie realizowała kilkadziesiąt projektów, dzięki stale rosnącej liczbie Inwestorów oraz udostępnianych nam środków.

Balance of Capital Turnover – 22/FEB/2022:

6.220.810,00 PLN